<$BlogRSDUrl$>

lørdag, februar 11, 2012

RoR

Ruby on Rails. Fantastisk!!!

Jeg fulgte denne guide, og vupti var der et blog-system på localhost. Det tog lidt googlen at få installeret en postgres driver, men nu har jeg en prototype på kombineret anvendelse af et kort-api og en rails applikation egnet til GIS-registreringer i marken på HTML5 enheder (det er testet i android og ipad).

Geografi-objekter gemmes som wkt i databasen, så det spatiale i postgis benyttes pt ikke, ligeledes udestår at få en ikke-firewall beskyttet maskine til at hoste løsningen, så den kan afprøves i praksis ude i den virkelige verden.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?