<$BlogRSDUrl$>

fredag, oktober 30, 2009


Retsstaten

Postulat: Når en regerings brug af ordet "frihed" stiger, er det ofte tegn på at begrebet "frihed" i fluktuerende grad er tilstede i det pågældende land.

I det sidste halve år har vi set vores egen regering (og dets støtteparti) bruge "retsstaten" med en meget bred pensel. Irakere er blevet udvist af landet alt imens en kirke er invaderet af knippelsvingende betjente. Udenfor blev kniplerne svunget særligt hårdt løs på de "autonome typer" som blokerede for busserne. Et stort paradigmeskift - førhen skulle der ligesom ske noget aktivt fra demonstranter før der blev serveret knippelsuppe - nu er det nok at sidde ned. Snart får vi en "lømmelpakke" som yderligere afskærer os fra de grundlovssikrede rettigheder vi har til at forsamle os og demonstrere. Det sker efter de bedste intentioner - og dem allesammen på een gang. Klimatopmøde, bandekrig... Argumentet lader hver gang til at være at A) verden er ved at gå af lave og B) en handlekraftig regering skrider til, og giver politiet de værktøjer de har brug for, så vi igen kan sove trygt.

De sidste justitsministre vi har haft, har gjort en dyd ud af at sidde lårene af politiet. Ligesom forsvarsministeren sad lårene af forsvaret ... og som konsekvens fik en pæn kniv i ryggen. En minister skal ikke være bon-kammerat med de folk han/hun er sat til at administrere, hvilket Bertel Haarder tilsyneladende har forstået til fulde - der skæres drastisk ned på undervisningen på landets universiteter, gymnasier osv. og de er allesammen sure på ham. Justitsministeren har i høj grad en kontrollerende funktion overfor politiet, og det nytter ikke, at der gang på gang IKKE bliver stillet de rigtige spørgsmål. I stedet for "hvorfor skyder banderne uhindret løs i gaderne" maler ministeren et til stadighed mere og mere absurd billede af et politi som gør et fantastisk arbejde. Selv når politiet selv siger at det går ad h. til.

Hvis så bare det var det eneste knæfald. Camilla Broe blev udvist i september til USA i medfør af "terrorpakken". En lovpakke som i huj og hast blev gennemført i kølvandet på 11. september. Umiddelbart kunne en sådan straffesag udemærket have været ført i en dansk retssal - det er også strafbart at smugle efter dansk lov, men man vælger at udlevere hende upåagtet at hendes retssikkerhed (funderet i det danske riges grundlov) bliver voldsomt kompromitteret ... endda uden at have set anklageskriftet. USA bør ikke have noget som helst lovkrav på at få udleveret danske statsborgere - det er en fremmed magt og vi er stadigvæk en suveræn stat. Så "retsstaten" er altså ikke vigtigere end et telefonopkald fra det hvide hus.

Enkeltsagspolitik har aldrig været noget godt fundament for noget som helst i en "retsstat". Terrorlov, lømmelpakke, dræberhundelov, burkaforbud... Det vil unægtelig ramme forkert - der er f.eks. pænt travlt ved håndvasken lige for tiden i kølvandet på de fængselsstraffe, der blev givet for hobbyknive. Fakta er at vores lovgivning i store træk er fornuftig, så vi har ikke andet tilbage ... andet end enkeltsager. Og håndvaske.


(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?