<$BlogRSDUrl$>

lørdag, januar 29, 2011

OoUST indekset

OPDATERET - nu med flere nye ubegribeligt store tal

OoUST-indekset er et akronym for ”Oversigt over Ubegribeligt Store Tal” udviklet gennem den senere tids søvnløse nætter. Behovet udsprang i den endeløse sekvens af number-dropping man som almindelig dansker udsættes for. Eksempel…
Politiker A: ”Altså, som Politiker B udmærket ved, er udgifterne til blabla nu steget til mere end XX mia kr.”

Det har aldrig været meningen at nogen skulle kunne begribe det Ubegribeligt Store Tal (UST) som politikeren hiver ud af røven, så derfor står forargelsen (eller anden ønsket følelse) tilbage som et uomtvisteligt faktum. UST’ere er særligt fine og virker ekstra veldokumenterede hvis der er decimal på, f.eks. virker 21,7 mia mere troværdigt end bare ca. 20.

Hvor om alting er, kan XX være et vilkårligt stort tal og ingen har nogen fornemmelse for størrelsen… indtil nu!
Link til råbillede: klik


Interessante observationer:

- Udgiften til krigen i Afghanistan (forsvarsbudget ikke iregnet) er mindre end udgiften til en motorvej mellem Herning og Holstebro.

- Vi giver mere i u-landsbistand end politiet koster (sådan DK!)

- Vi skal afskaffe efterlønnen tre gange før vi har dækket vores statsunderskud

Disclaimer – tallene er googlede, men da de i sagens natur er ubegribeligt store, gør det ikke det store om der er en fejl på et par hundrede millioner. Kom gerne med flere UST og jeg vil tilføje dem hvis jeg finder dem ubegribelige nok.

(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?