<$BlogRSDUrl$>

mandag, februar 04, 2013

Mapcatalog 

Et lille script til genopbygning af mapcatalog til brug for mapinfo-brugere, som skal tilgå en postgis database.

A small primitive script for rebuilding mapinfo.mapinfo_mapcatalog from geometry_columns in postgis. The script truncates an existing mapcatalog (as made by the accompanying MapInfo tool easy_loader) and populates with records from the standard postgis geometry_columns. Some notes:

- 19.3 is the spatial type. "3" indicates mixed geometries.
- Substitute with appropriate boundaries. 
- Projection is assumed to be the same for the entire db. It is for me anyways :-)
- Symbol... one size fits all  

In general Mapinfo seems to dislike PostGIS. It took some trial and error before getting this right. In the process of googling I found that the odbc-driver (oh yes, odbc no less) apparently should be version 7.XX and the connection ANSI even if the db is unicode. I have not found support for the spatial type. It differs from Oracle (13.3) - more info here

truncate table mapinfo.mapinfo_mapcatalog;


insert into mapinfo.mapinfo_mapcatalog (spatialtype, tablename, ownername, spatialcolumn, db_x_ll, db_y_ll, db_x_ur, db_y_ur, coordinatesystem, symbol, xcolumnname, ycolumnname, renditiontype, renditioncolumn, renditiontable,id)
select 19.3, f_table_name, f_table_schema, f_geometry_column,
712000,
6168000,
736000,
6184000,
'earth projection 8, 115, "m", 9, 0, 0.9996, 500000, 0 bounds (-7745844.29605, -9997964.94315) (8745844.29605, 9997964.94315)',
'symbol (35,0,12)  pen (1,2,0)  pen (1,2,0)  brush (2,16777215,16777215) ',
'no_column',
'no_column',
0,
(null),
(null),
oid from public.geometry_columns; 

(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?