<$BlogRSDUrl$>

onsdag, februar 07, 2007


Nr. 111405762Min føs'da' er position 111405762 - find dit nummer i PI.

(hmm - "e" grundtallet til den naturlige logaritme (2.7182818...) findes med 8 decimaler på position 73154827. Tallet 73154827 findes selv på position 31590382 som igen findes på position 2184527!!! Tværsummen af 2184527 er 29, nøjagtig det antal personer som har skrevet en bog om Da Vinci mysteriet. Tilfældigt eller et tegn fra Gud???


(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?