<$BlogRSDUrl$>

torsdag, maj 07, 2009


Vejlekonferencen

Eftersom jeg indtil for nylig ikke havde bedre at tage mig til, var jeg blevet tilmeldt Vejlekonferencen om "borgerinddragende lokaludvikling i by og land" i egenskab af beboerrepræsentant i Kilebestyrelsen i Mimersgadekvarteret.

Konferencen var temmelig seriøst ment.. Talere fra ind- og udland som havde deres specielle fagsprog at kommunikere på. Deres termer var pænt ukendte for en lægmand som mig - men nu var jeg der også kun i egenskab af borger, så - hey... Det var god underholdning, noget af det gav meget fornuft og noget af det var decideret brugbart. Jeg havde forberedt en lille præsentation til de workshops jeg vidste ville komme, mest af alt for at legitimere at være sendt af sted for kommunens regning som repræsentant for "da hood", men eftersom indholdet af workshops'ene i mellemtiden var blevet programfastlagt, var jeg indstillet på at gemme den i inderlommen og tage den med hjem igen.

Under aftenens løsslupne stemning i baren, faldt jeg i snak med en af arrangørerne. Arrangøren fortalte at de netop havde fået et afbud til oplæg i den store sal... Mængden af indtagen alkohol havde på dette tidspunkt overskredet enhver kritisk afstandtagen til det noget primitive indlæg jeg havde lavet, og den 1.5 minutters karaoke skønsang af "Twist and shout", der netop var fløjet ud af munden lod ikke meget tilbage at ønske. Pånær måske melodi. Og tekst. Og indlægget var måske lidt bedre end skønsangen. Eller ikke!

Fakta var her til morgen at jeg tømmermandsbetynget stod med en usb stick med et halvfærdigt oplæg til en kongres med ca. 150 deltagere og mindre end to timer til at få det i en bare nogenlunde fornuftig stand ... uden en computer. Heldigvis havde hotellet de fornødne faciliteter, mine professionelle kolleger fra områdefornyelsen kunne moderere og supplere mine slides med fakta fra området - et voila: Et fikst og nogenlunde præsentabelt oplæg om borgerinddragelsesprocessen set fra en borgers synspunkt eksemplificeret ved to projekter (link følger).

Oplægget gik ok. Eller det vil sige - så ok som det kan gå blandt sociologer, pædagoger, etnologer, antropologer og en masse andre -oger. Bagefter var det meget sjovt at have prøvet det - en helt anden måde at være på dybt, bundløst vand! Men derfor vil jeg alligevel foretrække at snakke om geografisk information en anden gang.

(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?