<$BlogRSDUrl$>

fredag, marts 16, 2007


Trafik

Fik for noget tid siden forviklet mig ind i noget trafik- og byrumsplanlægning. Nu ligger planen klar. Et velbesøgt borgermøde blev afholdt i mandags, og høringsperioden er næsten slut. Det underfundige er, at når man har siddet indgående og arbejdet (og til tider kæmpet) for både de generelle betragtninger og de mere spidsfindige detaljer, og derefter hører folkets reaktion. Først der kommer dommen. Naturligvis har vi i gruppen forhørt os blandt venner og bekendte i kvarteret om holdninger til dit og dat - men er deres mening repræsentativ? Faren for at man har arbejdet ud af en tangent, og totalt fejlet målet er overhængende. Heldigvis virker det som om, vi har ramt rigtigt.

Trafikudvalget blev i sin tid nedsat for at få almindelige borgeres input til en trafik- og byrumsplan. Takket være en hård kerne, som har arbejdet med at få gjort noget ved trafiken i mange år, blev det mere udvalgets - og kvarterets - plan end et resultat af tilfældige embedsmændsholdninger som har for vane at tage drejning efter til ehver tid værende politiske klima. Vi fik stor hjælp af en arkitekt, Jørgen Bunde, fra Sven Allan Jensens tegnestue. Jeg tror han til tider - og i hvert fald til sidst - var mere end normalt træt af os. Men uden en person med en så stor erfaring og faglig kunnen, ville vi nok ikke være kommet ret langt.

Planen kan ses her, hvor debatten også kan følges. Endelig fik jeg den her mail forleden. Jeg kan kun opfordre til at deltage. Nørrebro har brug for nogle fredelige manifestationer - og vi har brug for at planen får godt med vind i sejlene...:

Cykelaktion på Stenbroen

Min søn på fem år har lært at cykle. Og når en fem-årig først har knækket koden til cyklingens balancekunst og mærket friheden på to hjul, er der intet der kan stoppe ham. Der er en lind strøm af to-hjulede i vores gade. Men der er også de bilister, der uhæmmet speeder op og ignorerer alt andet end sig selv og deres fart.

Efter en gal biltyv for nogle uger siden drønede ind i den lokale pizza-bar på hjørnet af Rådmandsgade og Tagensvej og faretruende fortsatte i zig-zagbevægelse gennem vores gade med kvaste cykler og skrammede biler i kølvandet, så har den lille blå-gule cykel stået i kælderen.

Men nu trækker fuglefløjt og den nyfejede asfalt. Når foråret rigtigt kommer skal den ud. Vi sætter balloner på styret, flag i cykelhjelmen og blomster i kurven. Vi cykler ned af Nannasgade og videre ad den såkaldte Grønne Ring.

Det gør vi lørdag d. 24. kl. 14 - for at vise vores opbakning til det nye trafik og byrumsplan
for Mimersgadekvarteret. Et forslag, der har fokus på at børn og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert.

Alle der har lyst at cykle med - børn og forældre - kan møde os i krydset af Nannasgade og Rådmandsgade ved Rådmandsgades Skole med saftevand, ringeklokker og blomster. Turen tar højst en time og der vil være små overraskelser undervejs.

Du kan også støtte forslaget ved at sende et høringssvar inden d. 19. marts www.mimersgadekvarteret.dk

Helle Solvang,
Rådmandsgade 30
(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?