<$BlogRSDUrl$>

mandag, december 08, 2008


Quiz

Julesangen som refereres til i DSB reklamen:

Klippet varer længe...

fortsætter med

A) "Jeg bor på Langdalsvænge"
B) "Med tandstikker vil jeg tænder stænge"
C) "Sov rusen ud i dunlopillo-senge"
D) ...

(Forresten et glimrende eksempel på at DSB betragter sine kunder som guldfisk, der med en firesekunders referenceramme befinder sig i evig fascination af at dørene åbner og lukker automatisk. Dør åbner - Weeee... Dør åbner - Weeee... Dør åbner - Weeee...)

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?