<$BlogRSDUrl$>

lørdag, november 29, 2008


FP Jac

Forfatteren F. P. Jac modtager Det Danske Akademis Store Pris på 300.000 kr for sin, som det hedder "dybt originale brug af det danske sprog".

Interview på TV2 Lorry, Brunch. Mit nye idol!

"Hvis jeg ikke var blevet digter - ELLER professionel fodboldspiller jeg holdt op med det da jeg var 17-18 år, men jeg var ret god til det - så ville jeg have været VAGABOND."

"Hvad var vigtigt for 80'erne, bortset fra at du slog igennem i 80'erne".
"Neeej... Jeg slog faktisk igennem i ... 79"
"Godt så"


Som klippet ud af Mandrilaftalen

(Fra prisoverrækkelsen)Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?