<$BlogRSDUrl$>

søndag, oktober 26, 2008


Socialistiske SverigeHop frem til 4:40...

"getting back to the re-distribution of wealth question - what do you say to the people who are concerned that Barack Obama will want to turn america into a socialist country much like Sweden?"

"I don't know anybody who wants that...."

Forkert svar. Skulle have været noget i retning af:

"No, ma'am you got that wrong. Sweden is not a socialist country. It has - as any other country in the western world - a mixed economy. And so de we in the USA. Unfortunately it is not working as well as those damn Swedes. Glad to have cleared that up for you, ma'am, as I will be having quite some interaction with most heads of states worldwide as the coming VP"

Det kan undre at folk hellere vil køre i socialistiske Volvo og Saab end markeds-drevne høj-kvalitetsprodukter fra GM og Chrysler.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?