<$BlogRSDUrl$>

torsdag, september 04, 2008

Real areal

Når en journalist nævner et areal i nyhederne, f.eks. "...XXX dækker et område på YYY hektar", så er det erfaringsmæssigt ikke til at hitte ud ad hvad pokker den faktiske størrelse er. Mange journalister har en tendens til at oversætte "acre" direkte til det europæiske hektar, men da 1 hektar (10.000 m2) = 2.47 acre er man ofte overladt til gætteri... Hvornår har reporteren rent faktisk omregnet rigtigt - hvornår ikke... Mentalt gør det enten området for stort eller småt.

Sådan set er det også ret ligegyldigt, da de fleste (hvis ikke man er landmand) ikke har begreb om arealstørrelser... Hvor stort et område er 27 hektar? Kan man gå rundt om det på en dag? Kan man se fra den ene ende til den anden? Hvis man tager sin lommeregner er det selvfølgelig muligt at finde en længde og bredde - men det er snyd.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?