<$BlogRSDUrl$>

onsdag, december 19, 2007


Risiko eller chance?

Ifølge Politiken som pligtskyldigt dækker de emner som går os alle på her op til julen, er der en "ringe chance" for hvid jul i år. Eftersom Micraen om kort tid står for at skulle jage tværs igennem landet ad flere omgange, vil jeg foretrække benævnelsen "lille risiko" fremfor "ringe chance".


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?