<$BlogRSDUrl$>

tirsdag, december 11, 2007


419 scamming

"419 scam" er en betegnelse for de såkaldte Nigeria-breve - dem som kommer i indboksen med nyheden om at man f.eks. har vundet den helt store lottogevinst og at alt man skal gøre for at indkassere, er at inbetale et par procent for at lette ekspeditionen. Det har længe været en sport at slå igen ved at få spammerne/scammerne til at udføre åndssvage ting, f.eks. lade sig fotografere med et eller andet åndssvagt skilt eller lignende. Den slags er meget sjov - indtil en vis grænse.

Her er det efter min mening gået lidt for langt. 419eaterComments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?