<$BlogRSDUrl$>

onsdag, maj 16, 2007


Øh!

Nogle gange hører eller ser man noget, hvor man tænker... Hva'be'hva???

Den her artikel, f.eks.

"Den gode eksamen og den gode ansættelsessamtale handler om mere end faglighed - for eksempel indstilling."

Så Dansk Erhverv mener altså at faglighed kun er en del af vurderingsparametrene til en eksamen. Let the flaming begin!

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?