<$BlogRSDUrl$>

søndag, maj 21, 2006


Brutalitær arkitektur

Hitler og Stalin havde mange ting til fælles... Smag for grandiøs arkitektur, f.eks.!


Kæmpekuppel... Det er Brandenburger Tor i forgrunden (en i forvejen ret stor bygning). Mere om Speer her. Og lidt mere her.Billedet ovenfor taler for sig selv. Der er her (gaflet fra boingboing) en kort gennemgang af glorværdige russiske bygningsprojekter som aldrig blev til noget. Fascinerende!


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?