<$BlogRSDUrl$>

tirsdag, november 22, 2005


Rod i butikken

Fortid: En gruppe ved navn "YNitivgruppen" præsenterer lokalplanforslag
- hvori der disponeres over DSB's arealer

20. juni Lokalavisen beretter om det øde DSB areal
- hvori det konstateres, at der ikke kan spilles fodbold på arealet.

21. september: Referat af Styregruppemøde i byfornyelsen for Mimersgadekvarteret
- hvori M. Aslam præsenteres for mistillidsvotum af YNitiv og forlader ved punkt 4.

17. oktober: Klaus Bondam vises rundt af Mjølnerparkens formand på DSB området
- hvori Klaus Bondam erklærer, at han lever få hundrede meter væk.

6. november: Pressemeddelelse fra M. Aslam formand for afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken
- hvori formanden siger at han ikke vil være med mere.

7. november: Pressemeddelelse fra Nørrebro Handelsforening
- hvori Nørrebro Handelsforening siger noget med at det er lidt svært at finde ud af hvad de skal sige... Men at de er kede af det.

9. november: Dyb splid i Områdeløft
- hvori lokalavisen konstaterer at der er et problem, men det er ikke helt klart hvad problemet er.

hmmm...

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?