<$BlogRSDUrl$>

onsdag, november 30, 2005


Fotoflyvning i 40000 fod

Lidt om hvordan man putter et Wild RC9 i en Boeing 707 - komplet med skitser af installationen og en fotorapport, jeg ikke får alt for meget ud af...

Slutkommentar...: An ancient aeroplane loaded with state of the art equipment worth many times the value of the airframe. Sound familiar? ... - tjoe.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?