<$BlogRSDUrl$>

søndag, september 11, 2005


I stand corrected...

Som stor modtaler mod den netop indførte forhøjelse af hastigheden til 130 km/t, må jeg erkende at jeg tog fejl! Det virker! For satan hvor det virker! 130 på motovejen er en passende hastighed til det danske folk... og fæ'er.

Som det fremgår af foregående post, var jeg i Stuttgart. Vi (Olaf og jeg) kørte derned i grå Opel Corsa - max hastighed 165 på lige vej (mach 0.2 ned ad bakke (stejl) og vind i ryggen (storm)). Må erkende, at selv om der ikke er nogen hastighedsgrænse, og folk på trods af de høje benzinpriser gi'r den vollgas - ja så fungerer det fantastisk. Man kommer frem. Selv om der var køer overalt, så mødte vi utroligt få ulykker. En del af årsagen er måske, at den gennemsnitlige tyske billist er langt mere hensynsfuld og opmærksom end den tilsvarende danske.

Jeg tror dog ikke at Autobahn-hastighederne direkte lader sig overføre til DK. For det første kører vi rundt i nogle gamle lorte-kasser. For det andet skal en stor del af befolkningen have frataget kørekortet (pensionister, kvinder, folk som kører i Suzuki Wagon o.l.)


Comments:
Paa den ene side eller den side, er lige meget naar man er radikal.

Jeg mindes du var brav modstander af 130 km paa motorvejen!
 
JA, som der står i de første to linjer... Jeg tog fejl! Undskyld Justits-Lene og andre hjemmestatistikere ("Da vi hævede hastigheden fra 100 til 110 faldt antallet af dødsfald"). Lad os sætte hastigheden fri og leve for evigt.
 
Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?