<$BlogRSDUrl$>

onsdag, august 10, 2005


H2 Hummer/eco-"terrorism"Som modtræk mod hadske fingre og æg-kast, kan man i USA nu købe "aflads"-klistermærker, hvor der betales for den forurening, som ens møgstore køterbil forurener.

Som om de høje benzinpriser ikke var straf nok!Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?