<$BlogRSDUrl$>

mandag, juni 06, 2005


Aalborg...

Er i Aalborg resten af ugen. Er dog på nettet jævnligt, og holder mobilen åben.

Og så lige et link! Det her skal nok gå hen og blive en god investering, så hvis man har pengene, er det bare i gang med at byde...


Comments:
Testcomment
 
Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?