<$BlogRSDUrl$>

onsdag, april 20, 2005


Should I stay or should i go...

En af fordelene ved offentlig transport er, at man får en daglig reminder om hvor fedt det er at køre i bil.

Fordel 1) Man kan sidde og lugte til sig selv...
Fordel 2) ... og det kan alle de andre røvhuller også!


Sad i dag i toget og kunne pludselig mærke en snigende lugt - vel nærmest som blandingen mellem bræk, pis og alt muligt andet blot endnu værre - som kastede sig ubønhørligt ind i mine næsebor. At jeg ikke var den eneste, kunne høres af hostelydene fra mine medpassagerer i samme kupé samt trængslen omkring den tryk-knap betjente skydedør. Snart var vi kun tre-fire stykker tilbage i kupéen i det ellers fyldte tog ("Snart" er her nok en tilsnigelse, for de var ved at blive lidt febrilske i dør-tryk-knaps-trykkeriet. Den slags døre har en fornemmelse for hvornår den skal strejke - f.eks. når der står folk som gerne vil ind og ud).

Og her er dilemmaet...

Selvfølgelig er det synd for individet - en stakkel fra livets yderste afkroge, totalt svigtet af samfundet og det såkaldte "sociale velfærdssystem". Men det er også synd for MIG og mine medpassagerer at vi skal føle os FYSISK INTIMIDERET på vores lugtesans.

Jeg blev siddende i kupéen og tålte dette mere-end-normalt uvaskede og endnu klammere end klammest-e individ. Jeg gik ikke for at udvise respekt for vedkommende og signalere: Der er ikke noget galt med dig, kammerat. Du er sgu go' nok! Således også to af mine medpassagerer - resten stod klemt op af ruden i midtergangen, kæmpende for at få luft (og for ikke at blive skubbet tilbage i kupeen) og lignede et abstrakt maleri af Picasso. Det gjorde vi andre også - men det var for at holde vejret.

MEN DET VAR JO NOGET GALT!

Det skulle simpelt hen ikke være tilladt at lugte så fælt. Det må forhindres!!! Jeg forestiller mig i ånden et lugte-politi, bevæbnet med skrubber, shampoo og chanel #5, som med puddelhunde (gerne med fråde om munden) trænger alle ildelugtere op i en krog og spuler dem med brandslanger indtil de har opnået et tilpas lavt lugt-niveau hvorpå de oversprøjtes med parfume for at komme evt. fremtidig lugt i forkøbet. Med teknologiens hjælp kan vi måske endda lave lugt-sensorer på offentlige steder, evt. kombineret med døråbneren til S-tog og HT-busserne, så kun tilpas lavt-lugtende personer gives adgang.

Og når alt kommer til alt, hvem kan sige at han ikke bare har gjort det bevidst?! "Nøøøj se - en dejlig fyldt kupé. Nu går jeg ind og lugter lidt på dem, mens jeg ser hvordan de flygter og nogle få tilbageværende krymper sig af misforstået høflighed, muhaha"

Nå, men. Den ir-grønne ildelugtende masse - hvori der et eller andet sted gemte sig et menneske af kød og blod samt en masse andet liv (især i skægget) - forlod kupéen på Valby station. På vejen ud, passerede han lige forbi og da døren åbnede modtog vi tre tilbageværende et sidste pust af skummel odeur inden han forsvandt ud på perronen. Ingen sagde noget og ingen kiggede op - totalt ignorerende det faktum at vi alle har tænkt det samme.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?