<$BlogRSDUrl$>

tirsdag, april 12, 2005


Nytteblogs

Borland har lavet en side med blogs for deres ansatte (delt op i emner efter hvilke projekter de arbejder på). Udover at synliggøre deres ansatte, giver det samtidig megen god indsigt i oraganisationen, hints, tips og tricks... (ok, - lidt nørdet). Det er - om ikke andet - en lidt mere afslappet holdning end Microsoft.

Det er heller ikke alle indlæg, der er lige seriøse.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?