<$BlogRSDUrl$>

torsdag, marts 31, 2005


Ubrugelig statistik v. II

Gårsdagens fodboldkamp mod Ukraine lader til at bekræfte den mulige korrelation mellem indbyggertal og fodboldresultat. Ukraine har ifølge wikipwdia 47 mio indbyggere.

Men gad vide om det måske ikke snarere er korreltion mellem BNP og fodboldresultater? Eller en formel hvor både BNP og indbyggertal indgår? Jo flere mennesker og jo flere penge til talentudvikling, desto bedre resultater. Ukraine vandt jo kun 1-0... Ud fra indbyggertal alene burde det jo - med 9-10 gange så mange indbyggere - have været en sønderknusende sejr.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?