<$BlogRSDUrl$>

torsdag, marts 03, 2005


Slik slut forbudt!

En gang skulle jeg med fly fra Aller-Yderste Lomombaland. I lufthavnens afgangshal var en håndskrevet laaaaaang liste med genstande, som man ikke måtte tage med ombord, bla. håndvåben, legetøjsvåben, legetøj som kan komme til at ligne våben osv. osv. I et øjebliks hovedrysten over det åbenbare og indlysende obskure i at en person i god tro ville "glemme" et håndvåben på vej gennem metaldetektoren, affærdigede jeg det med, at "det nok bare var lomombianernes nævenyttige bureaukrati" - eller lignende. Jeg var alt for træt til at bide alt for meget mærke i det.

Men AK. Ak og ve. OOohhh Ak og ve og skade. For vi er der selv! Se bare her!

Umiddelbart er det ret underholdende læsning. Man kan bare forestille sig dramaet, da en indigneret kampsportsfanatiker fik konsfiskeret sine nyindkøbte "kubatons" og "rice flails"...:

- Jamen de stod ikke på listen!!! Hvordan skulle jeg vide at...? Buhuuuu.

Set ud fra den betragtning, vil listen i teorien vokse i uendelighed!

- Møggrev? Der står sgu da æ nåed om at man æ må ta si møggrev med! A forlanger å tael mæ di' SJÆF! Ski'e kjyvenhauwner-snu'e! Å då RØRER Æ ve' æ motår-saw!

Flere af kategorierne er også delmængder af andre. F.eks. må "Syrer og baser" siges at værende "Ætsende eller blegende stoffer". Læg også mærke til hvorldes "hobbykbnive" (det foretrukne terroristvåben ved medio-september-kapring af fly) elegant er klemt inde i en sætning for ikke at skære alt for meget i øjnene.

Nå men altid noget at man stadig må tage sin hø-le med!


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?