<$BlogRSDUrl$>

torsdag, marts 17, 2005


Det okkulte!

Som landmåler (læs: ingeniør - bare lidt mere ekstrem) har jeg en (om end) medfødt tiltro til alt som kan måles, vejes og registreres. Jeg er erklæret positivist.

Som sådan tror jeg på:

- Tyngdekraften
- Lysets hastighed i vacuum
- Bakterier
- Magnetisme
- Vands kogepunkt

(samt naturligvis Murphys lov)

Jeg tror ikke på:

- Clairvoyance (Klarsyn)
- Rituel slagtning
- Tarot-kort
- Korncirkler
- Stjernetegn
- Læsning af fremtid i...
- ...kaffegrums
- ...fisk
- ...krystalkugler

Dette virker for - heldigvis - mange ret banalt, men det slog mig, hvor mange af de "vel-dokumenterede videnskaber" vi omgiver os med i dag, som egentlig er efterprøvet eksperimentelt.

Man hører ofte om at læger føler sig i konkurrence med krystalpålæggere og andre uvederhæftige okkultister. Folk som er syge, vil klynge sig til ethvert håb om helbredelse, og er derfor lydhøre (modtagelige) for plattenslageri. Hvilket iøvrigt gør plattenslagerbranchen endnu mere modbydelig. Et af de senere skud på stammen er akupunktur og zoneterapi. De fleste udøvere af disse discipliner kender for det meste grænsen for deres kunnen, og nøjes med at behandle muskelømhed, hoved/tandpine og andre relativt uskadelige lidelser (at stikke med nåle i nerver har sandsynligvis en effekt på smerter - også udover placeboeffekten - det lyder sandsynligt. Hvor om alting er, så har akupunktur endnu ikke gjort kål på en eneste veldokumenteret kræft-svulst). Jeg foretrækker to panodil fremfor risikoen for blodforgiftning.

Virksomheder har i nyere tid benyttet sig af profil-firmaer til at bi-sidde ved ansættelser. Typisk vil sådan noget foregå med en færdigheds-test (sprog, iq osv.), som danner baggrund for en personlig samtale. Man har altså valgt at "out-source" ansættelsesprocessen - man betaler sig fra bøvlet eller antager (fejlagtigt?) at en udefra kommende person er mere kvalificeret til at vurdere hvilken "profil" ens firma har brug for.

Heldigvis arbejder jeg i kortbranchen, som for det meste er styret af "folk som mig" - dvs. folk med et positivistisk syn på tilværelsen (måle, veje, registrere) - og har derfor været forskånet for denne slags pseudo-videnskabelig udvælgelsesproces. Andre er ikke så heldige.

En af de ting som bruges ofte til disse profil-vurderinger er IQ-tests. Firmaet hér mener åbenbart at der er tale om mange "intelligenser", og at de kan klarlægges ved en 30 minutters test.

her indsættes Egon Olsen agtigt udtryk

Ved nærsyn lader det til at IQ-tests blot er en videreførelse af nazisternes kraniemålinger. Der er stadig folk, som med slet skjult politisk dagsorden henviser til at "negre" har lavere intelligenskvotient end hvide. En ret munter tilbagevisning af IQ-tests kan ses hér.

Alt i alt lugter det lidt af Scientology og anvendt lommefilosofi. Giver det resultater? Selvfølgelig! Veldokumenterede velkendte resultater - det er bare et spørgsmål om at tage de rigtige briller på.

En mand går og hælder øl rundt om sit hus. Naboen spørger hvad det skal gøre godt for.
- Det holder elefanterne væk.
- Elefanter? Der findes da ikke elefanter her?
- Nej, der kan du se hvor godt det virker!


Tænk blot på hvor galt det ville være gået hvis man havde ansat person Y i stedet for person X.

HK har en række eksempler på hvorledes rekrutteringsfirmaer har tilknytning til Scientology og hvorledes folk føler sig intimideret til at acceptere tests som en del af jobbet. Personerne som udfører testene/samtalerne har sjældent en egentlig psykologisk uddannelse - de roder altså med folks hoveder på baggrund af personlige erfaringer, hvilket også er årsag til at det en gang imellem går galt (her noget kanindræbningshalløjsa der er gået amok). Sjovt nok bruger HK selv personlighedstests ved ansættelser.

Konklusion: Vi er stadig i astrologernes vold - blot lidt mere oplyste. Men stadig lidt dumme.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?