<$BlogRSDUrl$>

mandag, februar 21, 2005Procent-Aase

Aase D. Madsen fra DF er blevet nyt medlem af DRs bestyrelse. Aase D. Madsen har tidligere fra Folketingets talerstol belært det danske land om hvorledes 39% mænd + 30% kvinder = 69% af befolkningen.

Det skal det nok blive sjov.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?