<$BlogRSDUrl$>

onsdag, februar 02, 2005


Ich bin froh...

Jeg er så glad. Jeg er så SMASK-HAMRENDE glad....

Fordi glæde kan som noget nyt måles og vejes - og der har vi danskere altså lagt os i den tungeste ende. Godt jeg ikke er f.eks. belgier, eller tyrk, for de scorer ikke nær så mange point på glædeslisten.

Hvorfor er der ikke nogen der bruger det i valgkampen - at vi i bund og grund er lykkelige? - Måske fordi der så ikke er brug for at ændre på noget i andedammen. Enhver politikers frygt.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?