<$BlogRSDUrl$>

onsdag, februar 16, 2005Brugen af ordet "jo" i dansk politik!

NU er valgkampen endelig slut. Bortset fra enkelte plakater, som stadig hænger i masterne, er sporene (de synlige) fra sidste uges valg næsten væk.

En af de ting som på et meget tidligt tidspunkt stod lysende klart var, at vi skulle tvangsfodres med selvfølgeligheder. Disse serveres bedst hvis de akkompagneres af et "jo", f.eks.:

"Det som oppositionen/regeringen glemmer er jo at..."
"Nu drejer det sig jo altså ikke om..."

Der findes stort set ikke en artikel med et politikerinterview uden mindst eet "jo" (tjek selv). Og det er sgu de sjoveste ting man kan få til at glide ned med et selvfølgeligheds-"jo"! Særligt interessant er det at se en harm politiker fyre en sætning af som...:

"Når man i den grad har ________ for at _________ kan det jo ikke undre, at der mangler __________ milliarder".

Her indkydes ordet "jo" i samme sætning som et pengebeløb af så store dimensioner, at gennemsnitsdanskeren (MIG) har overordentligt svært ved at forholde mig til det. Så jo, - sådanne sætninger kan godt undre.

Det minder lidt om vores allesammens Kai Borre, som i sin (iøvrigt ganske glimrende) lærebog skriver et par formler og kommentaren "Det ses heraf let at" - skulle man regne efter selv, ville man få det lette resultat efter 12 fuldskrevne A4-ark.

Jow jow!


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?