<$BlogRSDUrl$>

fredag, januar 07, 2005


Én dag tilbage...

Så er det i morgen, at rygerne har pulset på den sidste lovlige smøg ombord et s-tog. Og når jeg tager hjem i eftermiddag, vil det være sidste gang jeg overhovedet vil overveje at skifte til bus 4A i Valby!

Oh Fryd og Gammen!

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?