<$BlogRSDUrl$>

fredag, januar 21, 2005


Katastrofe...

Umiddelbart efter tsunami-katastrofen var der en masse ideer om, hvorledes man kunne støtte ofrene ved f.eks.

- at afstå fra at fyre nytårskrudt af
- at lade være med at drikke champagne
- at lade dankort-gebyret på 50 øre gå til ofrene (istedet for de griske banker)
- at donere sin frokost

Jeg har en meget bedre idé. Det er bebudet at valget '05 bliver det dyreste nogensinde. Hvad med at pålægge partierne en form for "valg-skat", så det koster lidt til det globale fællesskab at hænge plakater op. Der er nok at tage af...

For at ligesom hjælpe tingene lidt på rette vej, bringer jeg her - ganske gratis - en trefoldig "Karsten Madsen". Den lille smækre sukkergris slipper vi jo nok heller ikke for denne gang.

(Oh Karsten med dit vitre bid og skarpe tunge... Lad os blot atter en gang frydes over dine udgyldelser om krænket ytringsfrihed næste gang nogle røde bavianer hiver dine plakater ned!)

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?