<$BlogRSDUrl$>

torsdag, januar 06, 2005


Bip-lydene

I USA er der åbenbart en hel industri for afblænding af ukvemsord. Hver gang en film eller TV-serie klippes sammen, gennemgås den for eventuelle anstødelige udtryk, som behørigt bippes væk. Dette skyldes at Det Føderale Agentur for Fjernelse af Ukvmsord fra Sendefladen (FCC) anlægger store sager med mange millioner dollars i bøde til TV-stationer for utidige F-ord, bryster m.m.

I de senere år har bip-lydene også holdt deres indtog på de danske kanaler. Når en amerikansk serie køres i Europa, har de ofte videreført bip-lydene - som regel "fuck" eller "bitch" eller lignende.

Nåmen, her er en sjov artikel fra Wired, hvor en professor ved New York universitet lufter sin frustration.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?