<$BlogRSDUrl$>

torsdag, december 09, 2004


Jeg savner min grå grå cykel...

Meldte min cykel stjålet. Ingen problemer, - det lod til at både politi og forsikring har prøvet den slags maaange gange før.

Heldigvis er der ingen selvrisiko, og det lader til at jeg får 90% af værdien udbetalt. Havde starutterne hugget den i sommers, havde jeg fået 100%, men hva' fa'en.

(oohhh og forresten, så er mit tyske blevet væsentligt bedre end nedenstående post synes at reflektere!)

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?