<$BlogRSDUrl$>

fredag, oktober 15, 2004


DNRC igen igen...

Genlæste lige DNRC nyhedsbrevet! Han er ret skarp, ham der Scott Adams:

The biggest issue this election is something called flip-flopping, and all candidates are accused of doing it. A strong leader is expected to maintain steadfast resolve in his opinion even if the environment changes or he gets new information. In any other context, that would be considered the first sign of a brain tumor. When presidents do it, it's called leadership, and frankly, we can't get enough of it.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?