<$BlogRSDUrl$>

onsdag, september 01, 2004


Ugift nørd

Denne her er ret god. Batchelor gør det muligt at scanne sine indkøb - første gang når man lige kommer hjem og anden gang lige inden man smider den tomme emballage i skralderen. På denne måde kan den unge ugifte mand (på engelsk: "Bachelor") holde styr på hvad der er i køleskabet. Uundværligt i enhver husstand med een person. Klyden har også lavet et andet - mere anvendeligt - stykke software til at vise en GPS position på en pda... Men det er en anden historie.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?