<$BlogRSDUrl$>

torsdag, september 16, 2004


På en formodning og i allerdybeste hemmelighed...

Politiken har i dag en artikel om nogle pushere som har siddet isolationsfængslet siden marts - langt længere end hvad loven tillader.

Hele sagen er efterhånden ret "langt ude i hampen"...

"...mens vagterne har sikret, at der dagligt kunne sælges ikke under 20 kilo hash fra alle boderne. I den sidste ende bliver det til rigtig meget hash" (Politiken)

Hvordan vides det at der er solgt "ikke under 20 kilo hash" og at "vagterne har sikret det"? Det kan såmænd nok godt være sandt, men jeg vil som borger i Danmark føle mig lidt sikrere, hvis anklagemyndigheden havde nogle konkrete beviser!

"Tiltalen i sagen mod den 24-årige og den 37-årige er baseret på overvågning med hemmeligt kamera og civile betjente, der observerede i Pusher Street." (Politiken)

Handel med hash, dokumenteret med video - jovist.. Men hvor meget? Det kan dokumenteres at vedkommende har solgt hash - javel- men uden stoffet i hånden, bliver det svært at dokumentere. En kvinde fra "Abegrotten" er ifølge DR anklaget for at have solgt 13 kg hash. Men hvor er beviset? På video, eller har de rent faktisk de 13 kg liggende på lageret?

"Under sagen skal en lang række vidner afhøres, herunder nordiske politifolk, der i civil købte hash på Christiania. Der ventes først dom til december." (Berlingske)

Siden hvornår har nordiske politifolk været bemyndigede til at operere i Danmark? Overtræder politiet ikke et fundamentalt princip om ikke at fremprovokere en ulovlig handling?

Det kan heller ikke være rigtigt, at alle sager er på samme stade, og at de i den grad flettet ind i hinanden, at man ikke kan føre nogle af dem for retten. Hvis pusher X's sag er færdigefterforsket, så er det lige lukt i retten for at få den afgjort. X bør ikke skulle vente på Y, hvis der ikke er nogen direkte forbindelse.

Ret beset må det virke lidt kafka'sk sådan at blive arresteret uden at blive præsenteret for anklageskrift, beviser eller en udsigt til hvornår man kommer for en dommer. Men det som bekymrer mig mest, er faktisk ikke de anklagedes retssikkerhed. Det er sekundært (de kunne jo bare lade være med at sælge udokumenterede mængder hash). Nej, det er snarere de skattekroner - MINE PENGE - som skal gå til at betale erstatningerne. Og altimens de render og leger røvere og soldater, har hashhandlen bredt sig til brokvartererne - og prisen er ikke steget (Berlingske).

Gud bevare os alle.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?