<$BlogRSDUrl$>

fredag, september 10, 2004


KontoLotto...

Jeg har opfundet et nyt spil - KontoLotto!!!

KontoLotto spilles af én person og varer normalt ca. 1-2 uger. Når spillet startes, går man ind på sin netbank, og noterer saldoen ned på et stykke papir. Papiret puttes i skuffen, og man prøver at "glemme" det. Så går man ellers rundt, og handler som man plejer, men reglen er, at man ikke trækker "over beløbet", men bruger sit dankort til alt - selv små beløb.

Efter den fastsatte tid er udløbet, finder man papiret frem, og ud fra erindring gættes på forbruget i den mellemliggende periode. På baggrund af dette, skrives ned hvad man tror er den nye saldo ("Den Virtuelle Saldo"). Så er det bare på netbanken igen - og her bliver det spændende!!!

Ved at trække den Virtuelle Saldo fra den faktiske saldo, fås et beløb, som er "gevinsten". Hvis beløbet er positivt, så har man vundet. Er det negativt - tja så har man trukket en nitte i KontoLotto.

(Der arbejdes for tiden på en udgave af KontoLotto (KontoLotto Med Joker) hvor tre personer udveksler kort, og så gælder det om at være den der "havner i midten". Kunsten er naturligvis at ramme så tæt på den der har brugt mest. Hvordan præmien fordeles???... Må være noget med at differencen op eller ned tildeles vinderen.)

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?