<$BlogRSDUrl$>

onsdag, september 01, 2004


GOP

Michael Moore dækker det republikanske partikonvent for USAToday. Meget sjov læsning.

Det er nu muligt at stemme på den næste præsident - selv når man er udlænding. Måske rimeligt eftersom at det ikke blot er USA, som skal belemres med fjolset.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?