<$BlogRSDUrl$>

mandag, september 20, 2004


375.000

375.000 - og det er vistnok kun de ufaglærte.

"Det viser en undersøgelse af danske brancher og jobfunktioner foretaget af Rambøll Management, der forudser ”en revolution” på det danske arbejdsmarked."

"Revolution" er åbenbart det nye ord for "massefyring", - måske lidt i samme stil med "rengøringskone" og "sanitetsadministrator"...?

Altimens har vi helvedes travlt med at diskutere indvandrere, strejke i superligaen, Marianne Fischer Boels uafhængige revisorerklæring og en kongelig skilsmisse.

Der burde ellers være en politisk gulerod et sted i farvandet. Tænk på potentialet - 375.000 potentielle stemmer!

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?