<$BlogRSDUrl$>

mandag, august 23, 2004


PlaceLab - e-OTD

Så er der et supplement mere til GPS. De kalder det selv for "Fattigmands GPS"... Der er i hvert fald potentiale i det, når man tænker på hvor mange hotspots der sættes op for tiden.

Et andet supplement er e-OTD (enhanced observed time differences), som blot kræver at eksisterende GSM master opgraderes, hvorefter en standard mobil telefon vil kunne beregne sin position.

For begge systemer gælder, at de modtager signaler og selv beregner deres position, så der er ikke meget big brother i det.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?