<$BlogRSDUrl$>

torsdag, juni 17, 2004


Nun ist das Beierhund grit und Slotermeyer

En tysker og en engländer har i fællesskab lavet en formel for den perfekte vits!. Taget den generelle selvhøjtidelighed for de to lande i betragtning (som kun kan tangeres af Sverige), er det faktisk komisk i sig selv.

Humor på formel er altså:

X = (P*L + F*S) / B

X: Grad af morskab
P: Styrke af pointe
L: Længde af historie
F: Grad af falden-på-halen komik (slapstick)
S: Smerte-faktor for historiens deltagere (social pinagtighed og legemlig beskadelse)
B: Antal af ordsppil undervejs.

LeThor vil her godt anføre en stor fejl!!! Opfinderen af formlen har åbenbart ikke taget højde for at man ikke kan fortælle en vits uden ordspil!. Hvis man gør dette, vil det give B=0 og dermed er formlen ugyldig. Er B meget lille - er der f.eks. 0.0000001 ordspil, vil det gøre graden af morskab (X) uendelig stor. B>0 må derfor være en nødvendig forudsætning. Hvis L bliver stor - altså en lang vits - ses det også at moskabsgraden X stiger. Jeg finder det altså omvendt!

Regneeksempel:

(Film of Hitler rally. Hitler speaks; subtitles are superimposed.)
SUBTITLE: 'MY DOG'S GOT NO NOSE'
A young soldier responds:
SUBTITLE: HOW DOES HE SMELL?
Hitler speaks:
SUBTITLE: AWFUL'

(skala 1-10 benyttes)

P = 8
L = 2
F = 5
S = 1
B = 1

X = (P*L + F*S) / B

X = (8*2 + 5*1) / 1 = 21

Regneeksempel 2:

Improvements in Hell

An engineer died and ended up in Hell. He was not pleased with the level of comfort in Hell, and began to redesign and build improvements. After a while, they had toilets that flush, air conditioning, and escalators. Everyone grew very fond of him.

One day God called to Satan to mock him, "So, how's it going down there in Hell?"

Satan replied, "Hey, things are great. We've got air conditioning and flush toilets and escalators, and there's no telling what this engineer is going to come up with next."

God was surprised, "What? You've got an engineer? That's a mistake. He should never have gotten down there in the first place. Send him back up here."

"No way," replied Satan. "I like having an engineer, and I'm keeping him."

God threatened, "Send him back up here now or I'll sue!"

Satan laughed and answered, "Yeah, right. And just where are YOU going to get a lawyer?"

P = 8
L = 10
F = 2
S = 3
B = 5

X = (P*L + F*S) / B

X = (8*10 + 2*3) / 5 = 17.2

Ak, - men hvis nogen kunne bevise hvorfor udpenslet og forklaret humor ikke er sjovt... Se der er den virkelige udfordring!

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?