<$BlogRSDUrl$>

onsdag, maj 26, 2004


Enig, helt enig, uenig, overordentlig uenig...

Kørte politik-testen på DR

Resultat:

Politikere tættest på dine svar:
Jytte Wittrock (S) : 79 point
Elisabeth Arnold (R) : 76 point
Lene Garsdal (SF) : 72 point
Anne-Marie Meldgaard (S) : 70 point
Kamal Qureshi (SF) : 70 point

Politikere længst fra dine svar:
Eyvind Vesselbo (V) : 39 point
Pia Kristensen (DF) : 39 point
Per Dalgaard (DF) : 32 point
Louise Frevert (DF) : 31 point
Jørn Dohrmann (DF) : 29 point

Der gives fra 100 til minus 100 point. 100 point er en fuldstændig overensstemmelse mellem dine og politikerens svar.

Testen kan ikke bruges som retningslinie for din stemmeafgivelse. Brug din sunde fornuft i stedet!


Skræmmer mig lidt at jeg er ved at være en rød bavian, men dog bekræftende at jeg har fire DF'ere i bunden.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?