<$BlogRSDUrl$>

mandag, maj 24, 2004


Dommedag revisited

Atomkraft er ved at få en renæssance. Selv er jeg ved at være omvendt. Javist, - der har været katastrofer og... Javist, der er et affaldsproblem. Men den sidste store katastrofe var Tjernobyl i '86 - et ukrainsk kraftværk, der var forældet allerede før det blev færdigbygget. Nu er teknologien til gengæld ved at være gennemprøvet (trial and error?!?). Få alt det gamle lort rykket ned og byg en masse sprit-nye højeffektive kraftværker, gerne kontrolleret af FN, så de fattige også kan være med. Deponér skraldet på Fyn (de vil så gerne føle at de gør gavn), og lad os så omvende bilflåden til at køre på brint.

LeThor er dog realist, og forudsér, at det ikke helt vil gå således. I juratiden bestod jordens atmosfære af ca. 15% CO2. Det er disse 15% vi pumper op af undergrunden, og futter af i dag. Selv ikke de mest infra-røde grønstrømpede ultra mega miljø gigant fanataster har i deres vildeste fantasi forestillet sig, at vi skal andet end afgiftsbelægge fossilt brændsel. Og så længe der ikke er nogen der vil gå så langt som til at forbyde det, vil jordens atmosfære før eller siden gen-bestå af 15% CO2.

Det er blot et spørgsmål om tid.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?