<$BlogRSDUrl$>

onsdag, april 07, 2004


SAMMENSVÆRGELSE

Dette her er næppe tilfældigt.

Prince & Me

(burde vel egentlig være "Prince and I"???)

Cirka en måned før vi har kongeligt bryllup herhjemme kommer Hollywood med en stor-film omhandlende en dansk kronprins som falder for en amerikansk bondepige... I en tid hvor "spin" sætter dagsordenen vil det være naivt at tro at det ikke er iscenesat.

(Filmen altså).

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?