<$BlogRSDUrl$>

onsdag, april 28, 2004


Regnestykke!!!

Hastighedsforøgelsen til 130 km/t på (udvalgte) motorveje. På strækningen mellem København og Aalborg vil der være en tidsgevinst på hele 16 minutter på en 3½ times tur! Sørme godt de fik den i hus.

Oraklet Thor forudser iøvrigt at vi medio maj/ultimo juni vil have set mindst een ekstrblad/BT forside med et større færdselsuheld fotograferet i ultra-mega close-up.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?