<$BlogRSDUrl$>

lørdag, april 10, 2004


Outsourcing re-visited

Internetavisen Jyllands-Posten - Erhverv

"I HTS forudser cheføkonom Jens Brendstrup, at udflytningen i sidste ende vil skabe mellem 35.000 og 40.000 flere arbejdspladser, end den koster på kort sigt:

»Men betingelsen er, at vi som nation formår at være mere innovative end vores konkurrenter og udnytte de historiske traditioner, vi har som dygtige handelsfolk,« siger han."


35-40.000 flere arbejdspladser???

Åraklet Thor forudser anderledes!... Og konstaterer samtidig at HTS forudsigelse må bygge på den antagelse, at markederne vi sammenligner os med, ikke foretager konkurrenceforbedrende tiltag.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?