<$BlogRSDUrl$>

fredag, marts 12, 2004


De lavest hængende frugter

"Cultural, linguistic, and even ethnic connections are very important in near-shoring," says Erran Carmel...

Jamen for fanden... Så skal vi da ikke outsource til Kina. Norge derimod!!!! De har frem til 1814 været vant til at vi danskere har rullet med slagene og når olien slipper op, må de jo nok se i øjnene, at det er så som så med selvstændigheden. Og så er vi da et langt bedre alternativ end Sverige.

Near shoring...


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?