<$BlogRSDUrl$>

søndag, februar 08, 2004

Muh v. 2.0

Direkte citeret: "Det er skik og brug ved bryllupper blandt landmænd i det område af Tyskland, at bruden skal malke en ko for at bevise, at hun er i stand til at føre en husholdning." (tv2.dk)

Gad vide om gommen så skal grave et drænrør, skifte tændrør på en John Deere eller bygge en lade?

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?