<$BlogRSDUrl$>

tirsdag, februar 17, 2004


Duck and Cover ver 2.0

There was a turtle by the name of Burt
and Burt the turtle was very alert.
When danger threatened him, he never got hurt
He knew just what to do.
He'd duck (SWOOOSH) and cover! Duck (SWHOOOSH) and cover!

He did what we all must learn to do
You and you and you and you - duck (SWOOOSH) and cover!

Remember what to do, friends... DUCK AND COVER!


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?