<$BlogRSDUrl$>

mandag, januar 12, 2004

Lidt om hvad det er for problemer Indiske forretningsfolk kæmper med p.t.TIME Asia Magazine: Shaky Footing -- Jan. 12, 2004

(foruden de mængder af baksheesh som svensk erhvervsliv pumper ind i offentlige myndigheder)

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?