<$BlogRSDUrl$>

lørdag, december 27, 2003

Rotur paa HolyRiverGanges

Var i dag ude og se paa Varanasi fra soesiden. Flot tur fra morgenstunden, - faktisk lige i sidste oejeblik foer end det blaeste op. Vi spiste morgenmad paa en cafe, hvor Mette kender ejeren. Vi moedte ham lidt senere, og det viste sig at hans far doede i gaar. Ikke saerligt behageligt, eftersom Mette ogsaa kendte faderen (hun boede for et par aar tilbage paa deres guest house i en laengere periode).

Formiddagen gik med at se billeder fra digitalkameraet. Ret meget mere kunne vi ikke, da vi var smaekket inde. Doeren har en kedelig tendens til at "gaa i baglaas" hvorved den kun kan aabnes udefra. Bronwyn kom hjem ca. kl. 13, hvorefter vi delte en auto-rickshaw til banegaarden hvor vi har koebt billet til en tur til delstaten Orissa. Vi vil fejre nytaar her (tager af sted d. 30.) og kommer tilbage til Varanasi d. 6. Paa vej til banegaarden skoed jeg en pokkers masse billeder af. De er endnu kun i kameraet og jeg tvivler paa at der er kommet ret mange gode skud ud af det.


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?